Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie betekent therapie op maat en is een vorm van hulp die misschien wel bij uw kind of jongere past. Als u geïnteresseerd bent en denkt dit is wat voor uw kind dan kan er een kosteloos kennismakingsgesprek plaatsvinden. Waarna u kunt besluiten om verder te gaan.

Na het kennismakingsgesprek volgt er een intakegesprek met u als ouders, waarin wordt besproken wat er speelt en wat de hulpvraag is. Daarna volgt er een intakegesprek met uw kind/jongere. Veelal is dit tevens de eerste sessie met uw kind. Tijdens mijn intake kijk ik na alle oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en/of in stand houden van de klachten van uw kind. Deze kunnen liggen op sociaal, emotioneel, gedragsmatig en/of fysiek vlak. Hierbij is een integratieve aanpak zinvol.

Het programma staat niet vast. Dat is afhankelijk van de individuele problematiek. We stellen wel doelstellingen vast. Deze zijn niet statisch en kunnen ider moment bijgesteld worden. De interventies die ik gebruik stem ik af op de behoefte van het kind. Na de eerste 5 sessies volgt een oudergesprek. We evalueren dan samen het proces waar uw kind/jongere mee bezig is en wat uw rol hierin kan zijn. Vaak is er al een positieve verandering merkbaar. Mijn benadering is positief en oplossingsgericht. Uitgangspunt is de eigen kracht van uw kind/jongere waarbij ik streef na een relatief korte begeleiding van 5 tot maximaal 10 sessies. De gesprekken die ik voer zijn privé van aard en blijven uiteraard vertrouwelijk.

Sociaal-emotionele problematiek

zoals onvoldoende zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, faalangst, sociale angst, pesten, gepest worden, angsten, fobieën en trauma’s.

Rouw en verlieservaringen

Overlijden, echtscheiding.

Gedragsproblemen

Woedeaanvallen, gebrek aan concentratie, liegen, stelen, niet luisteren.

Psychosomatische problemen

Buik- of hoofdpijn, hyperventilatie, broekpoepen, bedplassen