Methodieken

zorgen dat de jongere ontdekt dat er keuzemogelijkheden zijn

Het doel van de therapie is te zorgen dat de jongere ontdekt dat er keuzemogelijkheden zijn en weer controle krijgt over datgene waar het last van heeft. De gedachte hierachter is dat de jongere zelf (onbewust) weet wat het nodig heeft om het probleem zelf op te lossen. Ik kijk met de jongere naar zijn of haar hulpvraag. En ook naar de hulpbronnen die de jongere bezit om te komen tot een oplossing. Dit is voor iedere jongere uniek en bied ik hierdoor een therapie op maat aan. Het kan gericht zijn op de binnenwereld, maar ook op zijn of haar plek in het gezin en de relaties met de buitenwereld. Jeugdtherapie dient als ondersteuning en/of aanzet voor de jongere om weer in zijn of haar eigen kracht te gaan staan. Hij leert onder meer dat er keuzemogelijkheden zijn in hoe hij omgaat met zijn reactie in bepaalde omstandigheden.  Hierdoor ontwikkelt de jongere zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. En uiteindelijk gaat het erom dat hij/zij zich weer vrij kan ontwikkelen en zich gelukkiger, blijer en fijner voelt.

Om dit te bereiken kies ik als Jeugdtherapeut voor observatie, onderzoek en behandeling vanuit zes verschillende invalshoeken/behandelmodellen.

De hieraan gekoppelde therapeutische werkvormen, zoals gesprekstechnieken, therapeutische spellen, creatieve werkvormen, cognitieve gedragstherapie, ademhalingsoefeningen, beweging, korte oplossingsgerichte interventies, Acceptance and Commitment Therapy interventies, verhalen, rollenspellen, visualisaties, systemische interventies, Rationeel Emotieve Therapie interventies, Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) of metaforen afhankelijk van wat past bij het individu- geïntegreerd in de behandeling.

Soms kan het zijn dat het niet voldoende is om alleen met de jongere aan het werk te gaan. Dan kan het zinvol zijn om ook te kijken naar de rol van u als ouder. Dit doe ik soms zelf en soms verwijs ik u door.

Ik kijk hierdoor naar alle oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en/of in stand houden van de klachten van uw kind. Deze kunnen liggen op fysiek, emotioneel, cognitief, gedragsmatig en/of sociaal vlak. Meestal zijn de klachten terug te voeren op een combinatie van deze factoren en is een integratieve aanpak waardevol.

Belangrijk hierbij is dat uw kind zich bij mij vertrouwd en veilig voelt. Hier richt ik mij in de eerste sessies ook op. Voelt dat goed dan formuleer ik samen met uw kind een doel. Een doel waar we naartoe gaan werken echter ook een doel dat op ieder moment bijgesteld kan worden. Tijdens de sessies is uw kind bepalend welke interventies ik gebruik.

Mijn benadering is positief en oplossingsgericht. Om het kind weer te leren vertrouwen op zijn eigen kracht zodat deze ik-sterkte ontwikkelt en zelfvertrouwen en daardoor autonoom gaat handelen.

Ik sta altijd open voor een kennismaking!

Zij voelen zich nu beter...

Schuiven naar boven