Opvoedopstellingen

Een mens staat niet op zichzelf, iedereen maakt onderdeel uit van een systeem. Of dit nu het gezin is, school, sportclub, organisatie. Overal is er een systeem waarvan we tijdelijk of langer een onderdeel van zijn. Vanuit het systemisch werken, wordt er vooral gekeken naar deze systemen. Het familiesysteem van onze ouders en de verbinding van deze twee hebben vaak een grote rol op ons functioneren. Zo bepalen zij ook weer voor een groot deel hoe we onze eigen kinderen opvoeden. Als iemand heel streng is opgevoed zie je terug dat degene of de eigen kinderen ook heel streng opvoedt of juist het tegenovergestelde heel vrij.

De personen die deel uitmaken van het familiesysteem beïnvloeden elkaar steeds, bewust en onbewust. Systemisch werken heeft tot doel om deze beïnvloeding van de patronen die ontstaan zijn, zichtbaar te maken.

Soms heb je als ouder veel adviezen gevraagd, van alles gelezen, je kind heeft één op één begeleiding gehad, maar ondanks al je inzet lukt het niet om een oplossing te vinden voor je opvoedvraagstuk. Wellicht speelt er dan iets op een diepere laag. Dan is een opvoedopstelling wellicht een mogelijkheid.

Een opvoedopstelling is voor ouders die worstelen met bepaalde vraagstukken in de opvoeding. Bijvoorbeeld je wordt geraakt door het gedrag van je kind en je daar je vinger niet op kunt leggen. Een opvoedopstelling wordt meestal alleen door de ouder gedaan. De hulpvraag wordt samen onderzocht, Waar worstel je mee? En waarin wil je verandering aanbrengen?

Een opvoedopstelling geeft op diepere lagen informatie en inzichten over het gedrag van ouders en kinderen, de onderlinge relaties in het gezin en over andere thema’s.

De hulpvraag breng je in beeld door voor elk gezinslid gevoelsmatig een plek in de ruimte te kiezen door middel van vloertegels.

Het uitgangspunt van een opvoedopstelling vormt de loyaliteit van kinderen aan hun ouders. Die kan soms zo sterk zijn dat zij patronen die ontstaan zijn in stand houden, bijvoorbeeld angsten of boosheid.

Vaak is 1 sessie voldoende om dynamieken inzichtelijk te maken en een verandering hierin teweeg te brengen. 

Wanneer zou het kunnen helpen?

Ik sta altijd open voor een kennismaking!

Zij voelen zich nu beter...

Schuiven naar boven