Werkwijze

Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie betekent therapie op maat en is een vorm van hulp die misschien wel bij uw kind of jongere past. Het is een relatief kortdurende begeleiding van 5 tot maximaal 10 sessies. Als u geïnteresseerd bent en denkt dit is wat voor uw kind dan kan er een kosteloos kennismakingsgesprek plaatsvinden. Waarna u kunt besluiten om verder te gaan.

Intakegesprek

Na het kennismakingsgesprek volgt er een intakegesprek met u als ouders, waarin wordt besproken wat er speelt en wat de hulpvraag is. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en hulpvraag is uw kind daarbij aanwezig of niet. Dit bespreek ik ook met u tijdens onze kennismaking. Als het kind niet aanwezig dan volgt er daarna een intakegesprek met uw kind. Veelal is dit tevens de eerste sessie met uw kind. Tijdens mijn intake kijk ik na alle oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en/of in stand houden van de klachten van uw kind. Deze kunnen liggen op sociaal, emotioneel, gedragsmatig en/of fysiek vlak. Hierbij is een integratieve aanpak zinvol.

Het programma staat niet vast. Dat is afhankelijk van de individuele problematiek. We bespreken samen wat uw hulpvraag is en stellen we doelstellingen en verwachtingen vast van de begeleiding. Deze zijn niet statisch en kunnen ieder moment bijgesteld worden.

Kindsessies

Tijdens het intakegesprek plannen we samen alvast vijf sessies met jullie kind van tevoren in. De sessies duren 60 minuten.  De eerste keer mogen ouders mee naar boven, bij de andere sessies zijn de ouders niet aanwezig. Allereerst gaat het erom dat ik een goed contact opbouw met jullie kind. De interventies die ik gebruik stem ik af op de behoefte van het kind. Via spel, expressieve werkvormen en gesprek ga ik op zoek samen met het kind naar zijn of haar denk- en leefwereld. Welke kwaliteiten en vaardigheden horen al bij het kind en welke kunnen van pas komen om de hulpvraag te ondersteunen. Veelal vindt er op korte termijn al een positieve verandering plaats en ervaart het kind meer zelfvertrouwen.

Oudergesprek

Na de eerste 5 sessies volgt een oudergesprek. We evalueren dan samen het proces waar uw kind mee bezig is en wat uw rol hierin kan zijn en ik deel mijn observaties. Wat heb ik samen met jullie kind onderzocht en waar heeft hij zij last van of wat wil het kind bereiken. We bespreken ook dan samen af hoe we verder gaan en hoe jullie als ouders voor jullie kind een hulpbron kunnen zijn. De gesprekken in de sessies met het kind die ik voer zijn privé van aard en blijven uiteraard vertrouwelijk. Ik kan dan ook niet zonder toestemming van het kind inhoudelijke informatie met u als ouders delen. Hetgeen ik uw teruggeef van mijn observaties heb ik vooraf besproken met uw kind. Ik houd u natuurlijk wel op de hoogte van de ontwikkelingen die uw kind doormaakt. Indien de veiligheid van het kind of anderen in gevaar komt dat zal ik dit zeker delen met u als ouder. Dit bespreek ik ook vooraf altijd eerst met het kind.

Zonder uw schriftelijke toestemming zal er niets uit het traject met anderen gedeeld worden. Ook hier geldt weer de uitzondering, alleen als de veiligheid van het kind of anderen in gevaar komt.

Soms kan naast de wekelijkse sessies een observatie in de klas of overleg met andere betrokkenen rond jullie kind, zoals een leerkracht, huisarts of andere professional nuttig zijn. Dit bespreek ik altijd eerst met jullie als ouders voordat ik contact met hen opneem.

Gezag

Voordat ik start met de begeleiding van uw kind heb ik bij gezamenlijk gezag de schriftelijke toestemming van beide ouders nodig. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 16 jaar mogen de kinderen alleen en zonder toestemming komen.

Meer informatie voor ouders

Schuld, schaamte of een bepaald idee van ‘perfecte ouder’ zijn, zijn vaak redenen om geen hulp te vragen. Of ‘ik moet het toch zelf kunnen oplossen’. Dat maakt dat ouders onzeker worden en soms langer met problemen rondom het opvoeden worstelen.

Lees meer

Gratis kennismakingsgesprek. 

Sessies vanaf 90 eur per uur. 

Praktijk An heeft een overeenkomst met de gemeenten in Regio Zuidoost: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Indien u een verwijzing heeft van uw huisarts en/of een verwijzing door het Centrum van Jeugd en Gezin dan kunt u mogelijk voor een vergoeding via de Gemeente in aanmerking komen.

Lees meer

Ik sta altijd open voor een kennismaking!

Zij voelen zich nu beter...

Schuiven naar boven