Methodieken

zorgen dat het kind ontdekt dat er keuzemogelijkheden zijn

Het doel van de therapie is te zorgen dat het kind  ontdekt dat er keuzemogelijkheden zijn en weer controle krijgt over datgene waar het last van heeft. De gedachte hierachter is dat het kind zelf (onbewust) weet wat het nodig heeft om het probleem zelf op te lossen. Ik kijk met het kind naar zijn of haar hulpvraag en het kind onderzoekt samen met mij zijn hulpbronnen en oplossingen. Dit is voor ieder kind uniek en bied ik hierdoor een therapie op maat. Het kan gericht zijn op de binnenwereld van het kind, maar ook op zijn of haar plek in het gezin en de relaties met de buitenwereld. Kinder- en Jeugdtherapie dient als ondersteuning en/of aanzet voor het kind om weer in zijn of haar eigen kracht te gaan staan. Zo is het kind in staat om de keuze te maken die zijn of haar probleem kan oplossen. Hierdoor ontwikkelt het kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. En uiteindelijk gaat het erom dat het kind zich weer vrij kan ontwikkelen en zich gelukkiger, blijer en fijner voelt.

Om dit te bereiken kies ik als Kinder- en Jeugdtherapeut voor observatie, onderzoek en behandeling vanuit zes verschillende invalshoeken/behandelmodellen.

De hieraan gekoppelde therapeutische werkvormen, zoals gesprekstechnieken, therapeutische spellen, creatieve werkvormen (o.a. schilderen, knutselen, tekenen), cognitieve gedragstherapie, Een taal erbij, ademhalingsoefeningen, beweging, korte oplossingsgerichte interventies, Acceptance and Commitment Therapy interventies, verhalen, rollenspellen, visualisaties, systemische interventies, Rationeel Emotieve Therapie interventies, Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), metaforen, sprookjes, andere verhalen of eigen materialen van het kind worden – afhankelijk van wat past bij het individuele kind- geïntegreerd in de behandeling.

Soms kan het zijn dat het niet voldoende is om alleen met het kind aan het werk te gaan. Dan kan het zinvol zijn om ook te kijken naar de rol van u als ouder. Dit doe ik soms zelf en soms verwijs ik u door.

Ik kijk hierdoor naar alle oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en/of in stand houden van de klachten van uw kind. Deze kunnen liggen op fysiek, emotioneel, cognitief, gedragsmatig en/of sociaal vlak. Meestal zijn de klachten terug te voeren op een combinatie van deze factoren en is een integratieve aanpak waardevol.

Belangrijk hierbij is dat uw kind zich bij mij vertrouwd en veilig voelt. Hier richt ik mij in de eerste sessies ook op. Voelt dat goed dan formuleer ik samen met uw kind een doel. Een doel waar we naartoe gaan werken echter ook een doel dat op ieder moment bijgesteld kan worden. Tijdens de sessies is uw kind bepalend welke interventies ik gebruik.

Mijn benadering is positief en oplossingsgericht. Om het kind weer te leren vertrouwen op zijn eigen kracht zodat deze ik-sterkte ontwikkelt en zelfvertrouwen en daardoor autonoom gaat handelen.

Ik sta altijd open voor een kennismaking!

Zij voelen zich nu beter...

Schuiven naar boven