Scheidingsproblematiek

Als ouders het besluit nemen om te gaan scheiden, heeft dat in vele gevallen consequenties voor de kinderen. Wat eerst zo, als vertrouwd en normaal leek, kan ineens zo anders zijn. Vaak spelen er gevoelens die kinderen dan ineens niet meer bij beide ouders kwijt kunnen, te denken valt aan verdriet, angst en onzekerheid wat komen gaat maar ook boosheid kunnen meespelen. Zo kunnen loyaliteitsconflicten ontstaan, want mag ik van de ene ouder houden als de andere ouder deze heel hard afwijst. Al deze gevoelens horen erbij en mogen er zijn, maar als het te lang duurt kan het invloed hebben op het zelfvertrouwen van het kind. Het kind kan zelfs zich schuldig gaan voelen en wellicht denken dat hij/zij de aanleiding was.

In de voor de kinderen dan een hectische periode is het heel fijn als ze hun verhaal kwijt kunnen aan een onafhankelijk persoon. Praktijk An is er voor het kind en zal geen partij kiezen in het conflict van de ouders. Samen wordt er dan met het kind en eventueel ook met de ouders gekeken wat helpend kan zijn.

Ook voor de ouders kan het helpend zijn om ondersteuning te krijgen bij de invulling van ouderschap na de scheiding. Samen met kinderen en ouders worden de wensen en behoeften op een rij gezet om tot passende afspraken voor de nieuwe situatie na de scheiding te komen. Tevens wordt er aandacht besteedt aan de emoties die er zijn zodat deze kunnen worden geneutraliseerd en de onderlinge communicatie en de omgang met conflicten kan worden verbeterd.

Ook hiervoor is het van belang dat beide ouders toestemming geven voor begeleiding bij een kind en jongere jonger dan 16 jaar.

Mocht u hiervoor meer informatie willen ontvangen, ik sta altijd open voor een kennismakingsgesprek.

Ik sta altijd open voor een kennismaking!

Schuiven naar boven