Werkwijze

Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie betekent therapie op maat en is een vorm van hulp die misschien wel bij uw kind of jongere past. Het is een relatief kortdurende begeleiding van 5 tot maximaal 10 sessies. Als u geïnteresseerd bent en denkt dit is wat voor uw kind dan kan er een kosteloos kennismakingsgesprek plaatsvinden. Waarna u kunt besluiten om verder te gaan.

Intakegesprek

Na het kennismakingsgesprek volgt er een intakegesprek met de jongere en ouders of soms alleen met de jongere, waarin wordt besproken wat er speelt en wat de hulpvraag is. Vanaf 16 jaar mag de jongere ook alleen en zonder toestemming van de ouders komen. Tijdens mijn intake kijk ik na alle oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en/of in stand houden van de klachten van jou of van jullie kind. Deze kunnen liggen op sociaal, emotioneel, gedragsmatig en/of fysiek vlak. Hierbij is een integratieve aanpak zinvol.

Het programma staat niet vast. Dat is afhankelijk van de individuele problematiek. We bespreken samen wat je hulpvraag is en stellen we doelstellingen en verwachtingen vast van de begeleiding. Deze zijn niet statisch en kunnen ieder moment bijgesteld worden.

Jeugdsessies

Tijdens het intakegesprek plannen we samen alvast vijf sessies van tevoren in. De sessies duren 60 minuten. Allereerst gaat het erom dat ik een goed contact opbouw met de jongere. De interventies die ik gebruik stem ik af op wat er op dat moment nodig blijkt te zijn. Zo kan ik in gesprek met elkaar gaan uitzoeken wat er bij de jongere speelt maar soms doe ik dat ook door iets te tekenen of  met een opstelling. Of ik gebruik werkvormen om iets visueel te maken, dat helpt soms om net wat beter te komen op wat er speelt en hoe daarmee om te gaan. Daarnaast gebruik ik ook visualisaties of mindfullness om te laten voelen hoe het is om minder gestresst te zijn of beter te kunnen voelen wie je bent. Veelal vindt er op korte termijn al een positieve verandering plaats en ervaar je meer zelfvertrouwen.

Oudergesprek

Na een aantal sessies volgt een oudergesprek. We evalueren dan samen het proces waar uw jongere mee bezig is en wat uw rol hierin kan zijn en ik deel mijn observaties. Wat heb ik samen met jullie kind onderzocht en waar heeft hij zij last van of wat wil het kind bereiken. We bespreken ook dan samen af hoe we verder gaan en hoe jullie als ouders voor jullie kind een hulpbron kunnen zijn.

De gesprekken in de sessies met de jongere die ik voer zijn privé van aard en blijven uiteraard vertrouwelijk. Ik kan dan ook niet zonder toestemming van de jongere inhoudelijke informatie met u als ouders delen. Hetgeen ik uw teruggeef van mijn observaties heb ik vooraf besproken met uw kind. Ik houd u natuurlijk wel op de hoogte van de ontwikkelingen die de jongere doormaakt. Indien de veiligheid van de jongere of anderen in gevaar komt dat zal ik dit zeker delen met u als ouder. Dit bespreek ik ook vooraf altijd eerst met de jongere.

Afronding en eindgesprek

Het traject wordt afgerond als de jongere het gevoel heeft weer op eigen kracht verder te kunnen. Er volgt dan nog een afsluitend gesprek met de jongere en soms met de ouders erbij.

Zonder uw schriftelijke toestemming zal er niets uit het traject met anderen gedeeld worden. Ook hier geldt weer de uitzondering, alleen als de veiligheid van de jongere of anderen in gevaar komt.

Soms kan naast de wekelijkse sessies overleg met andere betrokkenen rond jullie kind, zoals een leerkracht, huisarts of andere professional nuttig zijn. Dit bespreek ik altijd eerst met de jongeren en onder 16 jaar ook met jullie als ouders voordat ik contact met hen opneem.

Gezag

Voordat ik start met de begeleiding van uw kind heb ik bij gezamenlijk gezag de schriftelijke toestemming van beide ouders nodig. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 16 jaar mogen de kinderen alleen en zonder toestemming komen.

Meer informatie voor ouders

Schuld, schaamte of een bepaald idee van ‘perfecte ouder’ zijn, zijn vaak redenen om geen hulp te vragen. Of ‘ik moet het toch zelf kunnen oplossen’. Dat maakt dat ouders onzeker worden en soms langer met problemen rondom het opvoeden worstelen.  

Lees meer

Gratis kennismakingsgesprek. 

Sessies vanaf 90 eur per uur. 

Praktijk An heeft een overeenkomst met de gemeenten in Regio Zuidoost: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Indien u een verwijzing heeft van uw huisarts en/of een verwijzing door het Centrum van Jeugd en Gezin dan kunt u mogelijk voor een vergoeding via de Gemeente in aanmerking komen.

Lees meer

Ik sta altijd open voor een kennismaking!

Zij voelen zich nu beter...

Schuiven naar boven